Technologická řešení

Využíváme výhod hybridní architektury kombinující dedikované serverové aplikace s cloudovými službami. Je-li to efektivní, rozsáhlejší řešení stavíme na micro‑services architektuře.

Kancelářské aplikace na míru

Našim zákazníkům vyvíjíme aplikace s formuláři pro zadávání velkého množství dat, optimalizované i pro zobrazení na velkých obrazovkách. Mezi naše řešení patří informační systémy pro skladové hospodářství, plánování výroby, směnování a další podobné moduly.

Klientské aplikace pro speciální hardware

Při návrhu aplikací využívaných ve výrobě je nutné zohlednit specifické požadavky vyplývající z podstaty jejich používání. Aplikace musí být připraveny pro dotykové ovládání zařízení s nižší citlivostí, jelikož pracovníci s terminály pracují v ochranných pomůckách a některé formuláře jsou ovládány čtečkami čárových kódů.

Aplikace musí být připravena pro zobrazení na nestandardních displejích, propojovat klienty a speciální hardware a splňovat další požadavky.

Kompletní API řešení na straně klienta i poskytovatele

Propojením systémů jsme v mnoha společnostech dosáhli úspory v oblasti lidských zdrojů a snížení chybovosti. Integrací dochází k eliminaci fyzického předávaní podkladů a umožnění automatické výměny dat a urychlení vyřízení objednávek, dodávek nebo například on-line sledování aktuálního stavu skladu materiálů.

Máme zkušenosti s on-line propojeními pod vysokou zátěží, elektronickou výměnu dat (EDI) v rámci B2B vztahů a agregátory dodavatelských API.

Kompletní podpora pro Vaše aplikace

Pro každou společnost jsou informační systémy klíčové pro jejich podnikání. Ne vždy je možné je vyměnit, ať už z časových nebo ekonomických důvodů. Přesto je potřeba je neustále udržovat, upravovat a rozvíjet jejich funkcionalitu tak, aby vyhovovaly měnícím se požadavkům. Máme zkušenosti s rozsáhlými projekty, kde zajištujeme souběh starých a nových verzí pro plynulý přechod.

Pracujeme s existujícím starším kódem (legacy code) a po jeho analýze navrhujeme možná řešení od drobných úprav až po kompletní modernizaci.

Platební řešení pro jakoukoli aplikaci

S ohledem na rostoucí oblibu on-line plateb jsme v rámci několika projektů implementovali mnoho metod pro příjem bezhotovostních plateb.

Umíme propojit aplikace našich zákazníků a bezkontaktní platební terminály, integrovat je s internetovými platebními bránami pro příjem on-line plateb.

Máme zkušenosti s moderními platebními metodami a express checkout mechanismy Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay a PayPal.

Implementovali jsme také e-shop přijímající platby v digitální měně BitCoin.

Používané technologie

V rámci našich projektů využíváme rozsáhlou sadu technologií, které našim klientům významně přispívají k rozvoji v jejich podnikání.

ASP.NET Core .NET Core React.js EF Core Azure Service Bus Application Insights Azure Service Fabric DotVVM Azure DevOps WebPack WebAssembly/Blazor

Zaujali jsme Vás? Ozvěte se nám!

Budeme rádi, když nás navštívíte přímo u nás v kancelářích, kde se můžeme nezávazně setkat a podiskutovat nad možnostmi spolupráce. S každým se domlouváme individuálně - rádi si na Vás uděláme čas.

Napsat na [email protected]